Strežnik za časovno žigosanje (TimestampServer)

Utimaco HSM 1Strežnik za časovno žigosanje Utimaco TimestampServer zagotavlja ustrezno časovno žigosanje za različne organizacije in vladne institucije. Skladen je z RFC 3161 in ETSI TS102023.

Časovno žigosanje je smiselno dodati kot novo varnostno komponento v IT arhitekturo. Mogoče ga je vključiti v sisteme upravljanja z dokumenti, za izdajanja e-računov in ostale, ki zahtevajo nezatajljivost.

Evropska uredba eIDAS in Utimaco TimestampingServer

eIDAS, nova evropska regulativa za digitalno identiteto, se dotika tudi časovnega žigosanja. Utimaco podpira vse predvidene zahteve in aktivno sodeluje v tehnični skupini CEN 224, delovna skupina 17, ki med ostalim opredeljuje tudi varnostne zahteve za Protection Profiles (PP) za Qualified Trust Service Providers (TSP), skladne z odredbo eIDAS. Čim bodo EU zahteve za časovno žigosanje dokončno opredeljene, bo Utimaco zagotovil popolno skladnost svojih strojnih in programskih rešitev z uredbo eIDAS.

CREAplus

CREA plus je Utimaco certified partner
Utimaco Training Center

Tehnično izpopolnjevanje Utimaco HSM GP


  10.- 11. junij 2021